Hệ thống cửa hàng

Thông tin liên hệ tất cả các cửa hàng của chúng tôi. Hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ trực tiếp ngay gần địa phương bạn sống!

Tại Đồng Hới

 Địa chỉ: 111 Trần Hưng Đạo – TP. Đồng Hới.
 Điện thoại: 0888.577.333
Email: donghoi1@chiennguyet.com


 Địa chỉ: 344 Trần Hưng Đạo – TP. Đồng Hới.
 Điện thoại: 0888.577.333
Email: donghoi2@chiennguyet.com

Tại Ba Đồn

 Địa chỉ: Khu phố 1 – P. Ba Đồn – T.x Ba Đồn.
 Điện thoại: 0888.577.333
Email: badon@chiennguyet.com

Tại Cảnh Dương

 Địa chỉ: Cảnh Thượng – Cảnh Dương – Q. Trạch
 Điện thoại: 0888.577.333
Email: canhduong@chiennguyet.com

GỬI EMAIL LIÊN HỆ